diskurs

diskursen

(-)(-)
Substantiv
utbildning
ett samlingsnamn för de infallsvinklar, sätt att resonera, frågeställningar och så vidare, som tillämpas inom ett visst område. Själva ordet diskurs kommer av latinets discors: motstridighet, motsägande, kontrasterande, oförenlighet eller latinets discursus: farande hit och dit, spridande sig; genom franskans discours: föredrag, oration, i negativ bemärkelse att orda.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)