DI

(-)(-)(-)
Substantivdi

(-)(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)

DI

Substantiv
förkortning data
Data In, Destination Index

Synonymer

DI

Namn
sverigespecifikt

Synonymer