detalj

detaljen

detaljer

detaljerna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)