demagog

demagogen

demagoger

demagogerna

Substantiv

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)demagog

Substantiv