deklamera

deklamerar

deklamerade

deklamerat

deklamera

Verb
Läsa upp tydligt, framförallt en dikt
  • "En korpral Sjö från Göteborg deklamerade där en dikt som hette Skalden Wennerbom"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vardagligt
Nedsättande, om uttalande som anses svulstigt och oriktigt.
  • "Politikerna kan fortfarande deklamera hycklande slogans om att “stödja våra pojkar” i Afghanistan"

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)