dag

dagen

dagar

dagarna

Substantiv
tidsenhet
  • "Det tog oss nästan en dag att komma hit"
  • "Metallmalmanläggningar (inklusive metallsulfidmalm) eller anläggningar för sligrostning eller sintring med en kapacitet som överstiger 150 ton sinter per dag för järnmalm eller slig, och 30 ton sinter per dag för rostning av koppar, bly eller zink samt all behandling av guld- och kvicksilvermalm. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Är del av

  • dygn

    [ tidsenhet ]

Har del

Tesaurus (relaterade ord)
dag

Adjektiv

dag

Substantiv

Synonymer