byte

bytet

byten

bytena

Substantiv
  • "Under större delen av all jakt är inte bytet under onormal stress"
  • "Jägarna delade bytet"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Gamla kyrkkklockor tog som krigsbyte av soldaterna"
  • "Vi tog hästar och boskap som krigsbyten."

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Ett byte av hästar."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Byte till ett konto i annan bank."
  • "Ett byte till division 2"

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

zoologi
rovdjursbyte
  • "Polarvargar och deras byte"
  • "Katter bär ofta hem byte som gåvor till sina ägare."

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

handel

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Vi blev ett lätt byte för våra fiender."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

data

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

sport och fritid
A basketball maneuver; two defensive players shift assignments so that each guards the player usually guarded by the otherbyte

bytes

Substantiv
förkortning data
Binary Term eller Group of Binary Digits. En byte består av åtta bitar och representerar en bokstav eller siffra.