bubbla

bubblan

bubblor

bubblorna

Substantiv
badrum
bubbla
Bubbla, en samling gas som är innesluten i vätska (som kan vara kompakt eller en hinna runt bubblan) och som får sin form av vätskans ytspänning. En samling små bubblor bildar ett skum. Bubblor bildas framförallt i vatten som tillsatts tvålämnen.
ekonomi
Ordet "bubbla" används metaforiskt inom ekonomi för att beskriva en övervärderad marknad, där det finns risk att den kollapsar.bubbla

bubblar

bubblade

bubblat

bubbla

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)