brygga

bryggan

bryggor

bryggorna

Substantiv
sjöfart
brygga
Tilläggsplats för båtar

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

gymnastik
brygga
Visa bild Fotograf: Nevit
En term som innebär att kroppen hålls lyft från golvet med ryggen nedåt.
sjöfart
brygga
Visa bild Fotograf: Rama
Den plats från vilken ett fartyg manövreras

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

musik
Den del som kommer mellan vers och refräng

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

En lagning som innebär att man gör en övergång mellan olika delar.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

teknik

Möjliga synonymer
brygga

brygger

bryggde

bryggt

brygg

Verb
brygga
Visa bild Fotograf: Liftarn