brist

bristen

brister

bristerna

Substantiv
medicin ekonomi
 • "brist på vitaminer även i ekonomi"
 • "Jag vet inte om brist på vitamin B12 är orsaken eller en följd av depression"
 • "en brist på fem miljoner kronor"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

 • "Julie hade många allvarliga brister i sin karaktär"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "I brist på bevis..."
 • "I brist på något bättre"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "behov ung. samma valör som 'lack' men mer formellt"
 • "Hans sjukdom berodde på bristen på riktig mat"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "Vi har alla våra små brister"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "Det var inte brist på energi som orsakade hans misslyckade"
 • "Brist på intresse"
 • "Blommorna dog av brist på vatten"
 • "Brist på pengar"

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "Brutus har två, kanske tre, klara brister i sin karaktär."
 • "Detta visar på fundamentala brister i designen"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "Det finns ingen brist på förråd"

Synonymer

 • "Vi har en energibrist som snabbt förvärras"
 • "Ekonomisk tillväxt hindras av bristerna i transportsystemet."

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "En brist på pengar"
 • "Vi står inför en brist på bra ledare"
 • "Brist på idéer"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "Han hade en karaktärbrist"
 • "Vi känner alla till världens brister"
 • "Ljuset avslöjar fel och brister"

Synonymer

 • "En brist på royalty eller annan betalning skall förfalla till betalning inom trettio dagar"

Synonymer

 • "Det finns en brist på tandläkare"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "Hon älskade honom trots hans fel och brister"

Synonymer

 • "Medborgarna led av livsmedelsbrist"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "De diskuterade hennes romans förtjänster och brister"

Synonymer
brista

brister

brast

brustit

brist

Verb
 • "Alla kunde höra bågsträngen brista"
 • "Mitt hjärta brister när jag ser dig med honom"

Synonymer