bröla

brölar

brölade

brölat

bröla

Verb
zoologi
om brunstig hjort

Synonymer

Möjliga synonymer

Att utstöta ett brölande ljud

Synonymer

Möjliga synonymer