bränna till aska

bränner till aska

brann till aska

brunnit till aska

bränn till aska

Verb