borra igenom

borrar igenom

borrade igenom

borrat igenom

borra igenom

Verb

Möjliga synonymer