bonus

bonusen

bonusar

bonusarna

Substantiv
ekonomi
bonus
Bonus är latin och betyder god. Det används som ett modeord för att beteckna olika begrepp i affärslivet.

Bonus kan vara en ekonomisk kompensation som en anställd, från verkstadsgolvet till chefsbefattningarna, kan få av sin arbetsgivare för väl utfört arbete. För flera betydelse, se Wikipedia

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
bonus

bonuses

Substantiv
ekonomi
bonus
Something extra that is good

Synonymer

Möjliga synonymer

bonus
an additional payment to employees as a means of increasing output

Synonymer

Möjliga synonymer

bonus

bonus

bonuses

bonused

bonusing

Verb