bonde

bonden

bönder

bönderna

Substantiv
Vanligast jordbruk Yrken
bonde
Visa bild Fotograf: Robbot
En bonde är en person som driver jordbruks- eller lantbruksrörelse, men har historiskt ibland använts som namn på en mansperson ur allmogen.
  • "Bonde kallas i modernt svenskt språkbruk ofta för jordbrukare eller lantbrukare."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig schack
Bonden är en av de sex schackpjäserna.
  • "Bonden kan i ett drag bara röra sig ett steg framåt."
nedsättande

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
Bonde

Namn

Bonde

Namn