boj

bojen

bojar

bojarna

Substantiv
sjöfart
Märke till ledning för sjöfarande
  • "Bojen kastades i vattnet"

Synonymer

textil
Ett sorts tygbojar

bojaren

bojarer

bojarerna

Substantiv
historia

Tesaurus (relaterade ord)