boj

bojen

bojar

bojarna

Substantiv
sjöfart
Märke till ledning för sjöfarande
  • "Bojen kastades i vattnet"

Synonymer

Möjliga synonymer

textil
Ett sorts tyg