bevisa

bevisar

bevisade

bevisat

bevisa

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)