bekymmer

bekymret

bekymmer

bekymren

Substantiv
  • "Du borde inte gå omkring och se ut som om du har alla bekymmer i världen på din axlar"
  • "Till dess betraktades hon alltid såsom fullständigt fri från bekymmer"
  • "Han gör en livsstil av "Hakuna Matara", inga förpliktelser, inga bekymmer"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)