bekant

(-)(-)(-)
Substantivbekant

Adjektiv
välbekant, förtrogen
  • "Om du är bekant med bokföring..."
  • "Hennes ansikte verkade bekant för mig"

Synonymer

Möjliga synonymer

känd
  • "Hon var bekant för hennes egendomliga beteende"
förtrogen
  • "Är du bekant med de grekiska myterna?"
  • "Han blev bekant med sin fru i Italien"
välkänd
  • "Han är ett bekant ansikte på TV i Britannien."
känd och omtalad
  • "Fransmännen är bekanta för deras kokkonst"
  • "Älvdalen är bekant för sin granit"
  • "Han var bekant för sin givmildhet mot de fattiga"