bedraga

bedrar

bedrog

bedragit

bedra

Verb
Vanligast
Vanlig
  • "Förmågan att bedra är högt utvecklat hos primaterna"
  • "Hon hade älskat och blivit bedragen"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig
Vanlig
på pengar o dyl.
  • "Tio miljoner kunder bedrogs mellan 1989 och 1994"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig
Mindre vanlig
  • "Vi,skattebetalarna, har blivit bedragna!"

Synonymer

Möjliga synonymer

Mindre vanlig
göra till hanrej, bli bedragen make
  • "Jag kom på att jag blivit bedragen"
Mindre vanlig
Mindre vanlig slang
  • "Ibland blir vi ovetandes bedragna"
Mindre vanlig amerikansk engelska
  • "Hon blev bedragen av svindlare"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig brittisk engelska
  • "Hon blev bedragen av svindlare"

Synonymer

Möjliga synonymer

Ovanlig
ung.'bedra med glamour', 'kollra bort'

Synonymer

ålderdomlig
litterärt
  • "Han bedrog den gamle mannen på pengarna"
ålderdomlig
svindla

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)