balanskonto

balanskontot

balanskonton

balanskontona

Substantiv
ekonomi
En balansräkning är ett dokument som redovisar en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring.