bakarvinge

bakarvingen

bakarvingar

bakarvingarna

Substantiv
juridik
släkting som är berättigad till s k bakarv i Sverige, alltså föräldrar och far- och morföräldrar