börsaktie

börsaktien

börsaktier

börsaktierna

Substantiv
aktier

Är del av

Tesaurus (relaterade ord)