bön

bönen

böner

bönerna

Substantiv
bön
Bön innebär direktkommunikationen inom religionen, med kontakt mellan den troende och en eller flera gudomar och förekommer inom de allra flesta religioner. Den kan grovt indelas i lovprisning/tacksägelse/tillbedjan (ett exempel är muslimernas salat) och i vädjan/anhållan, alltså ber man om en förmån för sig själv eller andra (t.ex. förbön) och eventuellt beskriver den aktuella situationen, ibland som en klagan (jfr Ps 88).

Synonymer

Har undergrupp

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

allmänt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)