avvikelse

avvikelsen

avvikelser

avvikelserna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Avvikelser i färg och storlek"
  • "En tillfällig avvikelse från den långsiktiga trenden"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vapen

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)