avvika

avviker

avvek

avvikit

avvik

Verb
Vanligast
 • "Jag tror min förslag avviker från..."
 • "Det avviker mycket från"
 • "Det avvek lite från den första"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig
 • "fartyget avvek från kursen"
 • "Det avviker inte särskilt mycket från standard/normen"

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig
Mindre vanlig
 • "avvika från principerna"
 • "avviker från vanan"
 • "avviker från reglerna"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig
 • "avvika från stigen/kursen"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig
sticka iväg
 • "Mannen avvek med pengarna"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Ovanlig litteratur
 • "Hon avvek till dödsriket"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)