avstyckning

avstyckningen

(-)(-)
Substantiv
avstyckning
Visa bild Fotograf: Heje
Avstyckning innebär att viss ägovidd av fastighets enskilda mark avskiljs för att utgöra egen fastighet eller ingå i sammanläggning enligt fastighetsbildningslagen