avstående

avståendet

avståenden

avståendena

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
avstå

avstår

avstod

avstått

avstå

Verb

Synonymer

Övrig relation