avsättning

avsättningen

avsättningar

avsättningarna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ekonomi
en term inom bokföring som innebär att medel förs över från ett konto till ett eller flera andra konton eller fonder, t ex reservfond och dispositionsfond.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

geologi

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Avsättning för varor

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)