avmattning

avmattningen

(-)(-)
Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ekonomi

Synonymer