avhålla

avhåller

avhöll

avhållit

avhåll

Verb
Vanligast
Vanlig
Vanlig
  • "Nu ska de avhålla en fest för de närmaste medarbetarna."

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer