avgörande

avgörandet

avgöranden

avgörandena

Substantiv
Ett beslut som är väsentligt för ngn eller ngt efter överläggning eller utredning
  • "Avgörandet ligger hos domstolen"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
avgöra

avgör

avgjorde

avgjort

avgör

Verb
Att göra det slutliga valet
  • "Hans öde har ännu inte avgjorts"

Synonymer

Att fastställa att ngt är säkert

Synonymer

avgörande

Adjektiv
Någon handling som är väsentlig för framtiden för ngn eller ngt
  • "Omröstningen om sjukvårdsreformen är helt avgörande för Obamas framtid"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)