avbrott

avbrottet

avbrott

avbrotten

Substantiv

Synonymer

Har undergrupp

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

teknik

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)