apanage

apanaget

apanagen

apanagena

Substantiv
Apanage (från vulgärlatinets apanare som betyder "att ge bröd") är de medel som betalas ut till furstliga personer för deras underhåll.

I Sverige betalas apanaget ut till Hovstaterna, och skall täcka bland annat kostnaderna för Kungens och övriga kungahusets representation. Apanaget infördes den 1 december 1809, då riksdagen slöt ett avtal med Karl XIII, varigenom staten fick tillgång till ”ett antal kungsgårdar och kungsladugårdar och därtill hörande hemman och lägenheter”, medan kungen fick rätten att förfoga över slotten samt ett årligt apanage. 2019 uppgick apanaget till ca: 141 miljoner kronor

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
apanage

apanages

Substantiv
An appanage, or apanage (/ˈæpənɪdʒ/; French: apanage [a.pa.naʒ]), is the grant of an estate, title, office or other thing of value to a younger child of a sovereign, who would otherwise have no inheritance under the system of primogeniture. It was common in much of Europe.

The system of appanage greatly influenced the territorial construction of France and the German states and explains why many of the former provinces of France had coats of arms which were modified versions of the king's arms.

Synonymer

Möjliga synonymer