antaga

antager

antag

Verb
Vanligast
 • "Jag antar det"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig
Vanlig
Vanlig
 • "Jag beslöt också att anta idén"
 • "Familjen fick också godkännande att anta namnet Du Lys"
 • "Japan kommer att anta energibesparande teknik"

Synonymer

Motsats

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig
Mindre vanlig
 • "Torkan skulle kunna anta oroväckande proportioner"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

 • "Hon antogs till högskolan"
 • "Han antog inbjudan"
 • "Han antog erbjudandet om arbete"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

 • "Du måste antas som studerande vid..."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

 • "Jag antar att det är en bugg"
 • "Jag antar att det är ett juridiskt spörsmål"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)