anta

antar

antog

antagit

anta

Verb
Vanligast
Vanlig
Vanlig
  • "Jag beslöt också att anta idén"
  • "Familjen fick också godkännande att anta namnet Du Lys"
  • "Japan kommer att anta energibesparande teknik"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig
Mindre vanlig
  • "torkan skulle kunna anta oroväckande proportioner"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Hon antogs till högskolan"
  • "Han antog inbjudan"
  • "Han antog erbjudandet om arbete"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Du måste antas som studerade vid..."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Jag antar att det är ett juridiskt spörsmål"

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)