anstånd

anståndet

anstånd

anstånden

Substantiv
ekonomi
Att få anstånd med att exempelvis betala en skuld innebär att man får mer tid på sig för att betala.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)