ansluta sig till

ansluter sig till

anslöt sig till

anslutit sig till

anslut sig till

Verb
  • "Jag måste ansluta mig till de önskemål som många uttryckt"