anslag

anslaget

anslag

anslagen

Substantiv
ekonomi
Beviljande av penningmedel av en myndighet
  • "Härmed yrkas att anslaget till de lokala skattemyndigheterna skall minskas med 10 procent."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

kontor
anslag
Ett tillkännangivande som har anslagits på en anslagstavla e.d.
  • "Anslaget var uppsatt på anslagstavlan"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

polisväsende
En plan att förstöra eller skada
  • "Ett anslag mot någons liv"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

musik
Det sätt varmed handen slås mot en sträng för att uppnå en önskad ton
  • "Ljudet från anslaget mot strängarna är väldigt lågt ."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vapen

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

mat

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Möjliga synonymer