ankra

ankrar

ankrade

ankrat

ankra

Verb
sjöfart

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)