angelägenhet

angelägenheten

angelägenheter

angelägenheterna

Substantiv
  • "Sköt dina egna angelägenheter!"
  • "Vad hon gör med sitt liv är hennes angelägenhet"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)