ange

anger

angav

angivit

ange

Verb
Vanligast
närmare ange
 • "med mindre annat anges"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig polisväsende
anmäla till myndighet
 • "Ange honom till polisen"

Synonymer

Möjliga synonymer

omnämna, utsätta i skrift
 • "Han angav i brevet att"

Synonymer

Möjliga synonymer

 • "Han angav som skäl för att han avgick från posten att..."
 • "Han angav att han arbetade vid Bagargatan 221"
 • "Du arbetar bara timmarna som anges i ditt anställningsavtal"
 • "Det anger noggrant systemets begränsningar"
 • "Var god ange om ni är intresserad att bli..."
 • "ange priset"
 • "ange trycket ovan"

Synonymer

Möjliga synonymer

i sällskap
 • "ange takten"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ange tydligt
 • "Du måste ange gränserna för den världen som kan utforskas"

Synonymer

Möjliga synonymer

slang
slang;tjalla
 • "Han angav troligtvis honom till FBI."

Synonymer

Möjliga synonymer
angiva

anger

ange

Verb
upplysa om
 • "Det anger noggrant systemets begränsningar"
 • "Du arbetar bara timmarna som anges i ditt anställningsavtal"
 • "Var god ange om ni är intresserad att bli..."
 • "Han angav att han arbetade vid Bagargatan 221"
 • "Han angav som skäl för att han avgick från posten att..."

Synonymer

anmäla till myndighet
 • "Ange honom till polisen"
närmare ange
 • "med mindre annat anges"

Synonymer

omnämna, utsätta i skrift
 • "Han angav i brevet att"
 • "Han angav ett skäl"
bestämma
 • "Ange en tid för mötet"
ange tydligt
 • "Du måste ange gränserna för den världen som kan utforskas"

Synonymer

slang

Synonymer

visa
 • "ange trycket ovan"
 • "ange priset"
i sällskap
 • "ange takten"
 • "Han angav henne till polisen"

Synonymer