anförande

anförandet

anföranden

anförandena

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
anförande

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

anföra

anför

anförde

anfört

anför

Verb
Vanligast bildligt
Vanlig

Synonymer

Vanlig

Synonymer

Mindre vanlig musik

Synonymer