anföra

anför

anförde

anfört

anför

Verb
Vanligast bildligt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig
Vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Mindre vanlig musik

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)