andakt

andakten

andakter

andakterna

Substantiv
  • "Hon knäböjde i ödmjuk andakt"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

bildligt
  • "Han utstrålade andakt och stillhet"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)