anarkist

anarkisten

anarkister

anarkisterna

Substantiv
politik
person som vill avskaffa alla statliga tvångsmedel

Övrig relation

Tesaurus (relaterade ord)