anarkism

anarkismen

(-)(-)
Substantiv
politik
politisk åskådning som vill avskaffa alla statliga tvångsmedel

Är en/ett

Tesaurus (relaterade ord)