aktie

aktien

aktier

aktierna

Substantiv
aktier
aktie
En aktie är en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar och resultat sedan bolagets fordringsägare fått sitt.
  • "Vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning ska antalet stamaktier utgöras av ett vägt genomsnitt av under perioden utestående stamaktier. eur-lex.europa.eu"
  • "Internets bästa webbplatser för aktier"
  • "Värdet på min aktie"
  • "priserna på aktier"

Synonymer

Är en/ett

Är del av

Har del

Övrig relation

Tesaurus (relaterade ord)