agremang

agremanget

(-)(-)
Substantiv
politik
godkännande av sändebud